EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Minik Yıldızlar Anaokulu’nda eğitim programımız; çocukların kendi doğalarında var olan öğrenme sevgisini ve tüm gelişim alanlarını destekleyen ve önemseyen, genel bilgi birikimlerini zenginleştiren, bilgi yüklemek yerine, bilgiye giden yolda rehberlik eden, başkalarıyla ilişki kurma ve uzlaşma gibi sosyal beceriler geliştirmelerine, çevreye, dünyaya ve değişime uyum sağlayabilecek şekilde yapılandırılmıştır.
Öğrencilerimizin; kendisini farklı yollar ile ifade edebilen, sorgulayan ve merak duygusu olan, yaratıcı, hoşgörülü ve sevecen, empati kurabilen, sorumluluk sahibi, çevresine ve doğaya karşı duyarlı, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde çözebilen bireyler olmaları için ortam sağlıyoruz.
Okul-aile işbirliğinin önemini bilen, aynı zamanda tüm okul personelinin, velilerinin ve çocuklarının Minik Yıldızlar’da olmaktan mutluluk duyduğu, farklı proje ve eğitimleri destekleyen, geliştiren bir okul olmaktır.

Minik Yıldızlar Anaokulunda uyguladığımız MULTIPLE INTELLIGENCE (çoklu zeka) programı ile; öğrencilerimizin kendine özgü öğrenme stillerini keşfediyor, kalıcı ve etkin bir öğrenme gerçekleştiriyoruz.
HIGH SCOPE (etkin öğrenme) yaklaşımı ile; öğrencilerimizin özgür seçimler yapmalarını, karar alma ve düşüncelerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesini, becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz.
WALDORF PEDAGOJİSİni benimseyen okulumuzda; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanmaya teşvik edildiklerinde daha iyi öğrendiklerine inanıyor, kendi doğal ritimlerine kulak vererek, yaşadıkları çocukluklarından zevk alıp sağlıklı ve kendini geliştiren bireyler olmak için gerekli deneyimleri yaşamalarını sağlıyoruz.

To Top